Just nu söker vi en bilmekaniker till vår demontering. Läs mer om hur du söker tjänsten här.

Kvalitet och miljö – ett viktigt arbete

Kvalitet och miljö – ett viktigt arbete

Miljöpolicy

Vi arbetar för återvinning och återanvändning av fordonsdelar. För att främja ständiga förbättringar och en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer har vi fastställt följande punkter.

 • Vi åtar oss att följa relevant lagstiftning och kraven i standarden SS-EN ISO 14001:2004
 • Vi åtar oss att arbeta med ständiga förbättringar för en minskad miljöbelastning och för förebyggande av miljöförorening genom en ökad återanvändning och återvinning av uttjänta och krockskadade fordon.
 • För förverkligande och efterlevnad av denna policy har vi ställt upp lång- och kortsiktiga mål.
 • Vi håller våra kunder, leverantörer och myndigheter informerade om vårt miljöarbete. Genom information och utbildning utvecklar vi våra anställdas ansvar för miljön.
 • Vi redovisar öppet vår miljöpolicy.

 

Kvalitetspolicy

 • Kvalitetssystemet tolkar och tillgodoser de krav som angesi standarden SS-EN ISO 9001:2000 samt lagar, förordningaroch myndighetskrav.
 • Ständiga förbättringar är allas angelägenhet.
 • Kvalitetsmål är fastställda av företagsledningen och följsupp kontinuerligt. Dessa omfattar även att uppfylla vårakunders behov, krav och förväntningar.
 • Vårt engagemang används för kundens bästa.
 • Genom information och utbildning utvecklas våramedarbetare kontinuerligt.
 • Vi redovisar öppet vår kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål.

Bildelar i lager just nu

1,5 milj. st

Öppettider

Vardagar: 07.00 – 17.00

Lördagar: Stängt
Söndag: Stängt